Fitnes Club Szczecin

Regulamin Fitness Clubu

REGULAMIN STUDIA TRENINGU PERSONALNEGO
 
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników STUDIA TRENINGU PERSONALNEGO
1. STUDIO  w Szczecinie, świadczy usługi sportowo – rehabilitacyjne.
2. Studio jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22.00 oraz w soboty i niedzielę godzinach w 8:00-19:00.
3. Aby zostać uczestnikiem Studia należy wykupić karnet na zajęcia sportowe,  współzawodnictwo sportowe lub wydarzenia portowe bądź prozdrowotne.
4. Uczestnikami Studia mogą zostać osoby pełnoletnie, dzieci, uczniowie które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą uczestnikami zajęc za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
5. Wejście i korzystanie z usług Studia następuje po okazaniu ważnego karnetu lub po opłaceniu wejścia jednorazowego (na określoną usługę). Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
6. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez studio zajęć.
7. Karnety open są ważne pełny miesiąc, bądź 6 miesięcy, a karnety ilościowe miesiąc.
8. Karty studia są imienne. Z karnetów ilościowych mogą korzystać dwie osoby, natomiast z karnetów OPEN – tylko jego właściciel. 
9. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.  Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.
10. W przypadku choroby uczestnika, uniemożliwiającej wizyt w studio, jest możliwość zawieszenia karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Studio zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.
11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.
12. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w studio  urządzeń i wyposażenia.
13. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
14. Studio ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym uczestników studia.
15. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
16. W czasie pandemii na wejściu do klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie recepcji, w holu i szatniach.
17. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć sportowych, prozdrowotnych,  lub basenu ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na sportowe bądź klapki oraz używanie własnych ręczników podczas wykonywania ćwiczeń. Po zakończonym ćwiczeniu obowiązuje dezynfekcja używanego sprzętu. Nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu. Za rzeczy pozostawione na terenie studia, również w szafkach w szatniach, studio nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
Na terenie basenu prowadzone są zajęcia prozdrowotne w wodzie, grafik dostępny w recepcji, oraz na stronie internetowej studia treningu personalnego. W trakcie zajęć nie korzystamy z basenu.
19. Każda osoba ma obowiązek użycia prysznica oraz odkażenia stóp przed skorzystaniem z basenu i saun. Na basenie i w sanach należy zachować porządek i ciszę.
20. Wszystkich użytkowników Kompleksu Wodnego obowiązuje bezwzględny zakaz:
- skakania do wody z rozbiegu
- biegania
- spożywania posiłków i napojów bezalkoholowych i alkoholowych
- zachowania się w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób na pływalni
- regulowania indywidualnego temperatury saun
21. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą,proszony jest o poinformowanie recepcji studia.
22. Uczestnicy powinni opuścić pomieszczenia do ćwiczeń (sala, siłownia) na 10 minut przed zamknięciem studia.
23. Uczestnicy powinni opuścić strefę basenową na 30 minut przed zamknięciem studia.
24. Pracownicy studia mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń studia, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
25. Studio zastrzega sobie prawo do zamknięcia studia lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem studia.
26. Obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu oraz zakaz wstępu do studia osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na teren studia.
27. Osoby przebywające na terenie studia zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
28. Wszystkie rzeczy wydane przez studia, a używane przez uczestników studia są własnością studia.
29. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
30. Studio treningu personalnego honoruje, karty sportowe (m.in. Multisport, FitProfit, OK System, FitSport,)
31. Wykupienie usług studia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela studia.
 
 
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH
Noworoczne zawody sportowe
Studia treningu personalnego i rehabilitacji
 
Organizator:
- Studio treningu personalnego i rehabilitacji 
Termin:  4.01.2021r 
Miejsce: Studio treningu personalnego i rehabilitacji ul. Monte Cassino 24 w Szczecinie
 
Program zawodów:
- wyciskanie sztangi na ławce 
- podciąganie na drążku
- przysiad ze sztangą
- turniej w tenisa stołowego
 
Uczestnicy:
- mężczyźni 
- kobiety
 
Zawodnik uczestniczący w zawodach ma prawo wziąć udział w czterech konkurencjach. 
Przebieg zawodów:
- Zawody będą rozgrywane wg konkurencji na największą  ilość powtórzeń lub wygrane sety (czas 3 min jeden set)
- Nagrody:
Pierwsze trzy miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn  zostaną nagrodzone medalami i dyplomami . Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. Zawodnik, który weźmie udział w minimum trzech konkurencjach i osiągnie najlepszy wynik otrzyma Puchar dla najlepszego zawodnika 
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników  przyjmowane są do 20.12.2020r. w recepcji Studia Treningu Personalnego i Rehabilitacji 
 
Organizator
Studio Treningu Personalnego i Rehabilitacji
Lototypy fitness club

Dane kontaktowe

Godziny otwarcia

  • Pn.-Pt. - 7.00 - 22.00
  • Sob. Niedz. - 8.00 - 19.00
     

Honorujemy płatność kartą

 

Havet Hotel Logo ekspert fitness logo Brubeck Body guard Nutrend Logo Sports Art Fitness logo Power Balance Polska Logo